Svenja Sachweh

  Kontakt


TalkCare
Dr. phil. Svenja Sachweh
Universitätsstr. 100a
D-44799 Bochum
Tel./Fax: 0234/5882886
E-Mail:
sachweh@talkcare.de

Steuer-Nr. 350/5102/0771